Francis van der Velden

Over de uitvaart

Als je vader en opa komt te overlijden dan is dat altijd een groot gemis. Maar de verhalen die de familie bij dit afscheid met mij deelde over hoe hij zijn leven had geleefd, en tot op zeer hoge leeftijd zijn leven nog volop genoot, maakten dat ik voelde hoe geliefd en actief hij was. Daarbij hoort dan een mooi en persoonlijk afscheid.

Tijdens de dienst in de aula barstte de voorspelde regenbui in alle hevigheid los. De uitvaartverzorger en ik keken elkaar benauwd aan: we gingen na de dienst te voet naar de begraafplaats, naar zijn laatste rustplaats. Maar alsof het zo had moeten zijn: op het moment dat we buiten kwamen stopte de regen en brak de zon in alle pracht door. Ik denk dat opa de zonnebloemen die de kleinkinderen hadden meegenomen als hint had begrepen!

Dit afscheid was niet compleet zonder een afsluitend samenzijn. Het was zoals de overledene het gewild had. Ik mocht dan ook niet weg zonder wat gegeten en gedronken te hebben. De gesprekken die ik toen nog had met de kleindochters bewezen weer hoe geliefd hun opa was.

  • "Tijdens de uitvaart hebben we ervaren wat een goede fotograaf Francis is: we hebben nauwelijks gemerkt dat er gefotografeerd werd. Francis heeft prachtige foto's gemaakt van de belangrijke momenten. Heel fijn dat we de foto's digitaal kregen zodat we ze met familie konden delen, maar de foto's in een compleet album zijn ook prachtig. Wij zijn blij met de afdrukken in het kleine album. Dat kunnen we bij ons dragen en ook open gevouwen in de kast zetten om naar te kijken."
    Familie Verhage
    Familie Verhage

Wil jij ook een waardige afscheidsreportage?

CONTACT OPNEMEN